• 100+ Modeller og leker
  •  Originale MF-produkter 
  •  Hotline: 0080013461212

Imprint

Adresse:
AGCO International GmbH
Victor-von-Bruns-Str. 17
8212 Neuhausen
Switzerland
Commercial Registration CH-290.4.015.865-8
Executive Board: Dr. Richard Robinson Smith, Dr. Helmut Rolf Endres, Frederic Michel Devienne

Postadresse:
AGCO International GmbH
c/o AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str. 4
87616 Marktoberdorf
Germany

Nettbutikken drives og ledes av:
AGCO Deutschland GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str. 14
87616 Marktoberdorf
Germany

Company's headquaters: Marktoberdorf
Commercial Registration Kempten: HRB 9629
Executive Board: Michael Gschwender, Christian Erkens, Andreas Loewel
UID-Nr. DE258087813

Ansvarserklæring:
Vi ønsker å takke for at du besøker vår hjemmeside og for din interesse for våre produkter.

Opphavsrett:
Alle rettigheter er reservert. Med mindre annet er angitt, er alle varemerker, typeskilt, firmalogoer og emblemer gjengitt på dette nettstedet beskyttet for AGCO i henhold til varemerkerett. All tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt deres arrangement på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Det er følgelig forbudt å laste ned, kopiere eller spre nettstedet helt eller delvis. Alt som er tillatt er deling av området i den grad det er teknisk nødvendig for "surfeformål", samt individuell deling til privat bruk. All annen bruk av innholdet på dette nettstedet eller symboler som er merkevarebeskyttet for AGCO krever forutgående skriftlig samtykke fra AGCO.

Ansvarsfraskrivelse:
Denne nettsiden har blitt utarbeidet etter høye standarder. Likevel kan AGCO ikke garantere riktigheten og nøyaktigheten av informasjonen. AGCO forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst. Intet ansvar er akseptert for skader som direkte eller direkte skyldes bruk av dette nettstedet så lenge dette ikke er basert på en bevisst handling eller grov uaktsomhet fra AGCO.

For så vidt som dette nettstedet refererer til tredjeparts nettsider, påtar AGCO seg intet ansvar for innholdet på slike tilknyttet nettsteder, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av slikt innhold. Alle linker er eksterne linker og tjener kun som en service for besøkende til nettstedet vårt. Vi sjekker derfor ikke deres innhold. Slike linker er underlagt erstatningsansvar ved de respektive leverandører.

Personvern-forsikring

Contact: DataPrivacy@Agcocorp.com 

Online Dispute Resolution:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/